LSPoslovanje

Program za izdavanje računa firmama i fizičkim licima

Osnovna funkcija programa je izdavanje računa firmama i fizičkim licima. Ima i modul za vođenje evidencije ostvarenog prometa (praktično popunjava Knjigu o ostvarenom prometu paušalno oporezovanih obveznika, a i Finansijsko knjigovodstvo - glavna knjiga, promet poslovnih partnera...), kao i spisak mušterija.

Prilikom pokretanja programa prvo se pojavljuje strana za pristup programu - prijava na sistem.
Potrebno je u oba polja uneti korisničko ime i lozinku. Potom kliknuti na dugme Prijava.

01 Prijava

Nakon toga, na početnoj strani programa birate u meniju Podesavanja.

Otvara se sledeći prozor 

02 Podesavanja

u kome popunjavate sve potrebne podatke Vaše firme.

Kada ste to uradili, u meniju kliknete na Prodaja. Potrebno je izabrati odgovarajući dokument (račun, predračun ili otpremnica).

Zatim izaberete tekući račun na koji želite da se izvrši uplata, poslovnu jedinicu u kojoj izdajete račun, popunite neophodne podatke mušterije, upišete broj računa i izaberete datum izdavanja dokumenta.

02 Racun 0

Sada možete početi sa dodavanjem robe - usluga.
Možete birati po šifri ili nazivu artikla, upišete količinu, ako treba korigujete cenu i stopu PDV (koje imate popunjene na strani Podesavanja) i kliknete na Upiši.

02 Racun 1

Time ste uneli prvu stavku u račun. Proces ponovite za sledeći unos. Ako ste nešto pogrešili, kliknite na taj red i pritisnite dugme Obriši - čime će se taj red ukloniti sa liste.

Kad završite unos potrebnih artikala imate nekoliko mogućnosti:
Da vidite kako račun izgleda - klikom na dugme Prikaži račun
Da sačuvate račun - Sačuvaj račun. Račun će biti zapamćen u kompjuteru, a možete ga kasnije pogledati, digitalno potpisati i poslati mušteriji mejlom, ili ga odštampati sa potpisom.
Račun možete i odštampati i bez njegovog prikazivanja - dugme Štampaj račun.
Kada ste završili sa ovim računom (ili ste odustali od njega) kliknite Novi račun, i ponovite ceo proces iz početka.

Za izveštaje je potrebno je da kliknete u meniju na Izvestaji, kada će vam se otvoriti sledeći prozor

03 Izvestaj

Pretragu izdatih računa možete uraditi po izabranom datumu, ili za izabrani vremenski period (između dva izabrana datuma - nedeljni, mesečni, godišnji izveštaj... ili za bilo koji izveštaj koji vam treba).

Jednostavno izaberete datum koji vas zanima, a potom kliknete na Izveštaj...

Takođe, možete vršiti pretragu po firmama sa kojima ste poslovali.

Za izabrani izveštaj (po datumu, po mušteriji, između izabranih datuma) imate sledeće mogućnosti:

da vidite kako izveštaj izgleda,

da sačuvate izveštaj u računaru i

da odštampate izveštaj i bez njegovog prikazivanja.

Program možete koristiti uplatom licence za godinu dana ili trajnom kupovinom programa.

Scroll to Top